ΤΩΡΑ η κοινότητα του franchising έχει το δικό της reviews & social network!

ΑΒ SHOP & GO

shop_go_logo_w

Το ΑΒ Shop & Go με χώρο πώλησης 200 τ.μ. έως 350 τ.μ., αποτελεί το επώνυμο κατάστημα της γειτονιάς σε μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα,  με σκοπό την εξυπηρέτηση των καθημερινών και αυθόρμητων αναγκών των καταναλωτών. Το κατάστημα ΑΒ Shop & Go αναπτύσσεται σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές μεγάλων αστικών κέντρων καθώς και σε κεντρικά εμπορικά σημεία μικρών αστικών κέντρων. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: από 200.000 €

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ!

Το 1969 ιδρύεται η Ανώνυµη Εταιρία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, ενώ το 1992 συνεργάζεται µε το διεθνή όµιλο DELHAIZE. Το 2001 εξαγοράζει την ΤΡΟΦΟ A.E., στην οποία ανήκει και η ENA Α.Ε., εταιρία Cash-and-Carry. 

Από το 2004 αναπτύσσει ένα πανελλαδικό δίκτυο καταστηµάτων µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), προσφέροντας τη δυνατότητα σε επιχειρηµατίες να επιτύχουν υψηλούς στόχους µέσα στις διαρκώς µεταßαλλόµενες συνθήκες της αγοράς.

Το 2008 η ΑΒ εξαγοράζει την αλυσίδα discount PLUS HELLAS ενισχύοντας το δίκτυο της κατά 29 καταστήµατα µέ έµφαση σην Β. Ελλάδα ενώ το 2009 συνεχίζει την επεκτατική της πολιτική, εξαγοράζοντας την αλυσίδα ΚΟΡΥΦΗ ΑΕ µε 10 καταστήµατα στην Θράκη.

Η ΑΒ είναι µία από τις µεγαλύτερες σε µέγεθος εταιρίες στο λιανεµπόριο τροφίµων µε 216  καταστήµατα, εκ των οποίων τα 167 είναι εταιρικά καταστήµατα, τα 10 Cash-and Carry και τα 39 υπάγονται στο δίκτυο δικαιόχρησης (franchising), χρησιµοποιώντας τα σήµατα AB Food Market και AB Shop & Go.