ΤΩΡΑ η κοινότητα του franchising έχει το δικό της reviews & social network!

Εξαίρεση του franchising στη νέα μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Ξεκινά η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, με τον κλάδο του franchise να εξαιρείται.

Read more https://www.franchise.gr/franchise-%CE%BD%CE%B5%CE%B1-2/6203-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-franchising-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7.html